Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Elektronska prijava za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2023/24 na Pedagoški fakulteti UL

Prijava za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje

Pregled razpisa